Janvāra beigās Zikurātā sāksies specializēts kurss veģetatīvās distonijas uzveikšanai. Kurss sastāv no 8. nodarbībām, reizi nedēļā, un to vadīs 3 dažādi speciālisti, kuri ikdienā specializējas uz veģetatīvās distonijas pacientu konsultēšanu, lekciju un nodarbību vadīšanu.  Speciālistu komandu veido ārsts, psihoterapeits Tarass Ivaščenko, ārste, neiroloģe Sandra Vestermane un lektore Meldra Malaševska, kura ikdienā motivē un iedvesmo  veģetatīvās distonijas pacientus.

Kursa mērķis ir sniegt vispusīgas, pārbaudītas zināšanas un prakses, kuras sistemātiski izmantojot un praktizējot kursa dalībnieki mazinās veģetatīvās distonijas izraisītās veselības problēmas, uzlabos pašsajūtu, dzīves kvalitāti un šīs zināšanas dos iespēju ierobežot vai pilnībā sadzīvot ar šo sindromu.

Nodarbību cikls ir izstrādāts sadarbībā ar Zināšanu telpu – Zikurāts un minētajiem speciālistiem, apvienojot efektīvākās metodes un prakses, ietver sevī  mājas uzdevumus un darbu grupā.

Ieskats 8. nodarbību cikla plānā:
Ārste, neiroloģe Sandra Vestermane iepazīstinās Jūs ar personības neirobioloģiskajiem pamatiem, psihoneironālām pamatsistēmām, izskaidros neirobioloģiski pamatotu personības tipu; Temperamenta, inteliģences, intelekta, prāta un saprāta ietekmi uz personību. Secīgi, par to, kā mainīt sevi, sevis mainīšanas iespējas un robežas. Par motivāciju, tās efektivitāti un atalgojuma kritērijiem.
Tāpat nodarbību cikla laikā kopā ar ārsti pētīsim Biofeedback metodi, sevis novērošanu, ķermeņa procesu paškontroles attīstīšanas iespējas, stresa reakciju mērīšanu. Tiks izstāstīti dažādi principi trauksmes un depresijas ārstēšanai. Atbildēsim uz jautājumiem par medikamentu lomu trauksmes, depresijas, panikas lēkmju terapijā un to, kad var iztikt bez medikamentiem veģetatīvās distonijas pārvarēšanā.

Kopā ar ārstu, psihoterapeitu Tarasu Ivaščenko iedziļināsimies emociju izpausmē, izpētīsim to nepieciešamību, kā arī spēju tās atpazīt un apzināties. Ir paredzēts grupas darbs par dusmu izpausmi sociāli pieņemamā veidā, darbs ar emocionālo matricu un jūtu atspoguļošanu. Atbildes uz jautājumiem par medikamentiem un medikamentozo terapiju.
Tomēr lielākoties psihoterapeita darbs ar grupu būs praktisks, iekļaujot darbu ar kustībām, ķermeņa apzināšanos, darbu ar ķermeņa robežām, elpošanas vingrinājumiem un muskuļu relaksācijas praksēm.

Savukārt, lektore Meldra Malaševska iedvesmos un motivēs jūs ar savu personisko pieredzi un ieteikumiem ceļā uz VD uzveikšanu. Tiksiet aicināti izveidot plānu VD atlabšanas posmam. Tiks sniegti praktiski ieteikumi panikas lēkmju un trauksmes novēršanai, sakarības starp mūsu emocionālo stāvokli un organisma darbību.
Turpinājumā praktiski ieteikumi par baiļu un fobiju pārvarēšanu, par baiļu fizioloģisko nozīmi organisma darbībā. Pieredze par to, kā pārvarēt baiļu radītus ikdienas ierobežojumus. Kā arī praktisks darbs ar apzinātām bailēm.

Par kursa vadītājiem:
Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre, ar 17 gadu darba pieredzi medicīnā, 11 gadus strādā savā privātpraksē ”Ārsta prakse neiroloģijā” (www.e-neirologs.lv). Absolvējusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitāti) medicīnas fakultāti, rezidentūru neiroloģijā Latvijas Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātē, atkārtoti stažējusies neiroloģijā dažādās Vācijas klīnikās, šogad ieguvusi maģistra grādu kognitīvā neirozinātnē. Ir Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas neirologu asociācijas biedre, kā arī Vācijas Sāpju izpētes biedrības, Vācijas Migrēnas un galvas sāpju biedrības, Eiropas Biefeedback biedrības biedre, un Amerikas praktiskās psihofizioloģijas un biofeedback asociācijas biedre. Pieredze lekciju un semināru vadīšanā dažādām auditorijām par aktuālām tēmām medicīnā un neirozinātnē. Regulāri publicējas Latvijas medicīnas žurnālos (“Doctus”, “Medicus Bonus”, “Latvijas Ārsts”, u.c.). Pabeigusi The Association for Applied Psychophysiologyand Biofeedback (AAPB) un Medicene Research and training Fondation apmācības programmas Biofeedback un Neurofeedback metodēs (2010/2011).

Dr. Tarass Ivaščenko – psihoterapeits, psihosomatiskās medicīnas ārsts, izglītību ieguvis RSU Medicīnas fakultātē, specializējies psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā. Zināšanas papildinājis Viļņas Universitātē Psihodinamiskajā psihoterapijā. Šobrīd turpina darbu RSU doktorantūrā padziļināti pētot cilvēka psihes un veselības fenomenus.

Meldra Malaševska – pieveikusi veģetatīvo distoniju.  Meldra: “Es jutos slikti, man bija tā saucamās panikas lēkmes, patstāvīgas bailes, elpas trūkums. Dzīves kvalitāte krasi pasliktinājās. Pēc rakstura esmu dumpiniece, ātri vien sapratu, ka nevēlos tā dzīvot. Ar milzīgu gribu esmu tiku laukā no apburtā apļa- jā, tas ir iespējams! Vēlos ar Jums padalīties efektīvā pieredzē, kā uzveikt Veģetatīvo distoniju, iedvesmot un rast jūsos drosmi, lai uzlabotu savu dzīvi. Bakalaura grāds vadībā un menedžmentā.

Organizatoriskās piezīmes:
8.nodarbību cikls sāksies 30.janvārī un turpināsies katru trešdienu līdz 20. martam. Nodarbības ilgs 2 stundas no 19:00 līdz 21:00. Ir iespējams apmeklēt tikai pilnu nodarbību ciklu, dalību apmaksājot pirms kursa sākuma.

Lai nodarbības norisētu pēc plāna un kursa dalībnieki iegūtu maksimālo efektu, sākuma nodarbībā tiks izstāstīti noteikumi, kurus nepieciešams ievērot. (dalībnieka līgums)

Maksimālais grupas dalībnieku skaits 12.

X