polytheism

Zikurāts ir zināšanu telpa, kurā notiek lekcijas, semināri, sesijas, kā arī izklaides pasākumi cilvēka fiziskās un garīgās veselības veicināšanai.
Zikurātam ir četri izpausmes veidi jeb debespuses:

Ziemeļi ietver zināšanas par cilvēka prātu, mentālo sfēru un garu. Nodarbības vada psihologi,  garīgo prakšu un zināšanu lietpratēji.

Austrumos notiek netradicionālās medicīnas nodarbības, sniedzot informāciju par holistiskām veselības praksēm un veidiem, kā savu veselību noturēt un uzlabot ar individuālu praksi.

Dienvidos ievērojami cilvēki dalās savā pieredzē un iedvesmo klātesošos ar savu piemēru. Tiek organizēti priekšnesumi, satikšanās un sarunu vakari.

Rietumi ietver lekcijas un nodarbības par cilvēka organismu un veselību, kuras vada tradicionālās medicīnas pārstāvji un zinātnieki.

Mērķis:
Veselīga un holistiska dzīvesveida popularizēšana caur profesionālu lektoru un meistaru pieredzi.

Uzdevumi:
Sniegt sabiedrībai zināšanas, kas palīdz būt zinošam, veselam un laimīgam.

Organizēt sabiedriskos pasākumos, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
Apkopot informāciju un pētīt procesus, kas uzlabo cilvēka garīgo un fizisko veselību.
Piesaistīt speciālistus, kuriem ir zināšanas par cilvēka garīgās un fiziskās veselības uzlabošanu, mudināt tos dalīties savā pieredzē.
Sadarboties ar līdzīgi orientētām organizācijām kopīgu mērķu sasniegšanai.

X