Apziņas fizika un enerģijas ķermeņa bioloģija

Ar jaunākajiem pētījumiem par apziņas darbību Zikurātā viesosies antropoloģe Ulrike Granogere no Šveices. U. Granogere pārstāv Nākotnes zinātņu akadēmiju, savās lekcijās apskatot tēmas, kas paredz zinātnes un garīguma ideju apvienošanu.

Seminārs tiks veltīts, lai apskatītu, kā biofizika un apziņa ir savstarpēji saistīti. Stāstītais tiks pamatots uz jaunākajiem pētījumiem par šūnu biofotonu aktivitāti, kā arī saskaņotām fononu svārstībām gan ķermeņa šūnās, gan smadzeņu šūnās.

Cilvēks pēc būtības ir dinamiska un atvērta sistēma, kas ir jāapskata kā daudzdimensiju enerģijas lauks. Minētais ir novērojams sākot no neironu struktūrām līdz zemes magnētiskā lauka joslām, kas paplašina cilvēka meridiānu sistēmu un enerģijas struktūru.

Kad cilvēks iegūst zināšanas, ko papildina arī prakse, rodas iespēja sevi vairāk izjust kā dzīvu gaismas un skaņas organismu – šo terminu zinātniskajā izpratnē – pretstatā vien miesai un matērijai. Šo uzskatu kopumu pauž ikviena svēto tradīciju mācība, un uz to balstās arī jaunākie zinātnes modeļi.

Seminārā noslēgumā būs paredzēta arī meditācija un diskusijas par garīgi-zinātniskiem jēdzieniem par Enerģijas ķermeni.

Par lektori:
Antropoloģe Ulrike Granogere (Ulrike Granögger) ir viena no Nākotnes zinātņu akadēmijas vadošajiem pārstāvjiem. Jau 20 gadus lasa lekcijas, kas skar zinātnes un garīguma apvienošanas iespējas. U. Granogere sadarbojas ar zinātniekiem no vairākām pasaules valstīm, savās lekcijās izmanto zināšanas, kuras balstītas uz, piemēram, Dž. Dž. Hurtaka (J.J.Hurtak) , prof. Vlailu Petroviča Kaznačeva (Vlail Petrovich Kaznacheev), Dr. Aleksandra V. Trofimova (Alexander V. Trofimov) pētījumiem.

U. Granogere ir veikusi arī plašus pētījumus ar Hartmutu Mileru (Hartmut Müller) par visuma interskalāro modeli, norādot uz matemātisku savstarpējo saistību starp visa līmeņa matēriju un enerģiju – sākot ar kosmoloģisko un bioloģisko, līdz subatomisko daļiņu mijiedarbībai.

Savos semināros U. Granogere saista zinātni, Austrumu un Rietumu traktātus un meditāciju, sniedzot transformējošu pieredzi cilvēka prātam, vienlaikus atgādinot par prāta un domu dabu.

Organizatoriskie jautājumi:
Pasākumā tiks nodrošināta tulkošana no angļu uz latviešu valodu.

*** ENGLISH VERSION ***

Ulrike Granögger: Physics of Consciousness and the Biology of the Energy Body

Based on recent research of the activity of cellular “biophotons” as well as coherent phonon oscillations in both the body cells as well as brain cells, this presentation and workshop will look at how Biophysics and Consciousness are interlinked.

From the high-dimensional structures of neurones to the concept of “axiatonal lines” that are extending our meridian system and energy bodies, this workshop will show how we are a dynamic and open system that must be seen as a multi-dimensional energy field.

When we have the knowledge that is also aided by the praxis, we can experience ourselves more as living organisms of light and sound – in the scientific terms – rather than flesh and matter. This view is shared by the most profound teachings of sacred traditions as well as by new models of science.

The workshop will also include a meditation and discussion of spiritual-scientific concepts about the Light body.

About the lecturer:
Researcher Ulrike Granögger has been lecturing for 20 years on perspectives of bringing science and spirituality together based on the research of J.J. Hurtak. She has worked with Russian Prof. V.P. Kaznacheev and Dr. A.V. Trofimov of the Institute of Anthropoecology in Novosibirsk and was a scientific editor of their English publication (titled Reflections on Life and Intelligence) of experiments on the consciousness effects of the “Kozyrev Mirror”, Remote Viewing and the epigenetic effects of the “hypo-magnetic chamber”.

U. Granögger has carried out Extensive research with Hartmut Müller on the interscalar model of the universe that shows a mathematical interconnectedness of all scales of matter-energy, from the cosmological to the biological down to the interactions of subatomic particles. She has lectured in Cairo, Egypt with the group of Dmitri Pablov (Hypercomplex Systems) looking at the nature of pyramidal spaces.

In her workshops U. Granögger links science, Eastern and Western scripture and meditation to teach a transformative experience for the human mind, at the same time warning of the subtleties of “mind control” and an impending “transhumanist” future.

U. Granögger is a leading member of J.J. Hurtak’s Academy for Future Science.

Biļešu iegāde iespējama ŠEIT

Dalība pasākumā: 20 – 30 eiro

Adrese: Bruņinieku iela 36, 2. stāvs. Pie ārdurvīm spiežam otro podziņu “Zikurāts”

Biļete ir nopērkama arī pasākuma norises vietā, iepriekš pieskatot ar sms: 22441226 (vārds, uzvārds).

Uz tikšanos!

X